About Us

Algemene voorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin ICT Solutions Zeeland als reparateur en verkoper van consumenten- elektronica en onderdelen optreedt.

KLACHTEN/DEFECTEN
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven, of in de omschrijving bij het online afsprakensysteem. ICT Solutions Zeeland onderzoekt enkel de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is. M.a.w. als u een scherm komt vervangen dan heeft dit niets met een luidspreker of ander onderdeel te maken.

Vochtschade dient altijd vooraf gemeld te worden door de klant. Wij zijn niet aansprekelijk voor verdere schade aan uw toestel (dat geleden heeft door waterschade) die aangebracht is tijdens of na de reparatie/onderzoek.

Onderdelen bestellen
2. Mocht een bepaald ondrdeel niet op vooraad zijn , dient deze vooraf te worden betaals , zodat wij niet met onafgehaalde onderdelen blijven zitten. U ontvangt hier uiteraaard vooraf een factuur voor. Zodra deze is voldaan gaan wij over tot bestelling (levering 3 tot 5 dagen).

PRIJS
3. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. Zoda\t u als consument altijd weet waar u staat, en geen verassingen achteraf heeft. Mochten wij andere gebreken constateren, dan ontvangt u hier direct bericht over. Onze prijzen weergegeven op de website geven aan of deze inclusief of exlusief btw zijn.

PRIJSOPGAVE
4. Indien er werkzaamheden nodig zijn die niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. Pas na akkoord gaan wij over tot reparatie.

Bij waterschade gaat u akkoord met een maximaal reparatiebedrag waarbinnen de reparatie direct kan plaatsvinden. In geval van hogere kosten wordt een voorlopige prijsopgave telefonisch of per mail doorgegeven voor akkoord.

ONDERZOEK
5. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de klant niet akkoord gaat met de extra kosten brengen wij alleen onderzoekskosten in rekening.

6. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door ICT Solutions Zeeland in geval van extra kosten en betaalt dan alleen de onderzoekskosten en eventuele verzendkosten.

KWALITEIT
7. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe orginele onderdelen of van gelijkwaardige kwaliteit.

8. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden, alsmede de factuur voor betaling van deze reparatie.

AANSPRAKELIJKHEID
9. ICT Solutions zeeland is en blijft aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het product zodra deze is afgegeven. De toebehoren en accessoires, zoals simkaart, sd kaart, hoesjes etc, dient de klant zelf te bewaren en niet af te geven bij de reparatie of verzending, dat geldt ook voor de originele verpakking van de producten. Hiervoor kan ICT Solutions zeeland niet aansprakelijk worden gehouden en daarom vragen wij uitsluitend toestel met batterij.  Retourzendingen worden door ICT Solutions zeeland altijd gedaan per aangetekend verzending via PostNL. Schadevergoeding door Post NL bedraagt hiervoor maximaal EUR 5400,-.

ICT Solutions zeeland behandelt alle aangeleverde toestellen met de grootste voorzichtigheid. Sommige defecten komen pas aan het licht nadat het toestel uit elkaar wordt gehaald. ICT Solutions zeeland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schades die optreden tijdens of na de reparatie, tenzij deze hun oorzaak vinden in opzet of grove schuld, veroorzaakt door ICT Solutions Zeeland.

VERZENDING
10. ICT Solutions zeeland biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan. Deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door ICT Solutions zeeland met PostNL afgehandeld. ICT Solutions zeeland betaalt u het schadebedrag direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld.

GARANTIE
11. ICT Solutions zeeland geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie (enkel het onderdeel dat vervangen is). Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier nadrukkelijk het tegendeel is vermeld. De garantie van ICT Solutions zeeland vervalt wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door een andere reparateur is geopend.

In andere specifieke gevallen heeft u ook geen garantie:
- Bij breuk van glas.
-Waterschade.

12. Wanneer binnen zes maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet ICT Solutions zeeland een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie of vervangt het onderdeel voor een nieuwe. Reeds gemonteerde onderdelen kunnen niet worden teruggenomen.

13. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

14. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

15. Na deze hernieuwde reparatie gaat de garantietermijn opnieuw in.

SOFTWAREMATIGE AANPASSINGEN
16. ICT Solutions zeeland faciliteert de mogelijkheid om aantal toestellen te voorzien van een ander of ouder besturingsysteem (downgrade) zoals Windows Mobile of Android. ICT Solutions zeeland biedt geen ondersteuning voor de genoemde systemen. Bugs en eventueel andere softwarematige problemen veroorzaakt door het installeren van een App of een andere oorzaak kunnen dan ook niet door ons worden verholpen. Gebruikersvragen kunnen uiteraard al dan niet beantwoord worden door ICT Solutions Zeeland.

VERVALLEN FABRIEKSGARANTIE
17. De reparaties die wij uitvoeren vallen buiten de reguliere fabrieksgarantie van toestellen van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung etc. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al is verlopen op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Vandaar dat wij zelf nieuwe garantie bieden omdat wij achter onze service en producten staan, zoals vermeld in artikel 11.

VERLIES VAN DATA
14. ICT Solutions zeeland is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. ICT Solutions zeeland wijst hierop op de website en in de algemene voorwaarden. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan ICT Solutions zeeland opstuurt of op locatie afgeeft. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

NIET BETAALDE/AFGEHAALDE PRODUCTEN
15. Indien na 14 dagen dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze periode heeft nagelaten de reparatie te betalen, is ICT Solutions zeeland gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen op een milieuvriendelijke wijze en het verschuldigde uit de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

KLACHTENPROCEDURE
16. ICT Solutions zeeland doet er alles aan om u een zo perfect mogelijke dienstverlening aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Door uw onvrede kenbaar te maken kunnen wij – samen met u – naar een passende oplossing zoeken. Op deze manier kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening verder verbeteren en houden we tevreden klanten.

Er zijn een aantal mogelijkheden om uw onvrede of klacht kenbaar te maken.
Schriftelijk:
ICT Solutions Zeeland
Grote maagdenstraat 51
4524ER Sluis

Via Mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op uw klacht of suggestie.

GESCHILLEN
17. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

18. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in te Middelburg. ICT Solutions zeeland blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

19. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat ICT Solutions zeeland zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.